Trang chủDoanh nghiệpDoanh nghiệp khốn đốn vì bị “giam” 100 tỉ đồng tiền hoàn thuế