Trang chủDoanh nghiệp“Khát xăng”, cửa hàng bán cầm chừng hoặc đóng cửa